เกี่ยวกับวิสัย
บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด คือผู้ให้บริการการพัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Machine Learning) คุณภาพสูง ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงโซลูชันจากปัญญาประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงได้ แม้ว่าจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ในองค์กรก็ตาม เพื่อก้าวให้ทันโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญของวิสัยทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประสานกับโซลูชันสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ วิสัยยังทำงานและพูดคุยอย่างใกล้ชิดทั้งกับบริษัทโซลูชันอื่นๆ และลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับเครื่องมือที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ
about VISAI
ประวัติของเรา

การเดินทางของบริษัท วิสัย เอไอ จำกัด นั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2019 ในฐานะสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยจากงานวิจัย เพื่อเร่งการนำเอาวิทยาการปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในประเทศ นับจากการก่อตั้ง เราได้เผยแพร่โมเดลและชุดข้อมูลสาธารณะเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นโซลูชันที่มีคุณภาพสูงได้ นอกจากนี้ เรายังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่จำนวนมากในการจัดการฝึกอบรมด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบัน มีผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรของเราไปแล้วกว่า 200 คน และมีโครงการกว่า 60 โครงการที่เข้าร่วมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เราได้ตระหนักถึงความต้องการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเล็งเห็นว่าศักยภาพจากปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญให้กับธุรกิจในอนาคตได้ ดังนั้น ในปี 2022 บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ตอบรับความต้องการดังกล่าวได้มากและดียิ่งขึ้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า วิสัยจะเติบโตขึ้น เพื่อรองรับลูกค้านับพันราย และทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้ธุรกิจต่างๆ ของประเทศสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในและนอกประเทศ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
ทำให้ทุกคนเข้าถึงโซลูชันจากปัญญาประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
vision
mission
พันธกิจ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่พันธมิตรด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำยุค
ทำให้การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง
เพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของสังคมด้วยเครื่องมือช่วยทำงานอัตโนมัติและโซลูชันที่เพิ่มศักยภาพการทำงานของมนุษย์
ทีมงานของวิสัย
เปลี่ยนโครงการของคุณให้กลายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ของวิสัย
ประธานกรรมการ image
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ
Ph.D. วิศวกรรมเคมี, สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และ ประธานคณะกรรมการบริหาร, สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) image
รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
Ph.D. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
ผู้อำนวยการ, สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คณบดี, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) image
พงศ์ธัชชัย ปณชัยบูรณ์พิภพ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
M.Sc ปิโตรเลียม ธรณีศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ผู้จัดการฝ่ายแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์, สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
visai white logo
ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 80 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
© 2023 AI Cloud Platform. All rights reserved.