ข่าวสาร
depa จับมือ VISTEC เปิดตัว “VISAI” พัฒนา AI-enabled Solutions ในแนวคิด AI for Everyone
6 มิถุนายน 2566
visai white logo
ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 80 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
© 2023 AI Cloud Platform. All rights reserved.