ข่าวสาร
Business Intelligence Analyst (BIA) Boost Camp 2023 หลักสูตร Data Analytics เพื่อพนักงาน ปตท.
21 กรกฎาคม 2566
visai white logo
ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 80 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
© 2023 AI Cloud Platform. All rights reserved.