ข่าวสาร
VISAI, VISTEC และ ไทยพาณิชย์ เปิดหลักสูตร MISSION X รุ่น 6 The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation
13 พฤศจิกายน 2566
visai white logo
ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 80 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
© 2023 AI Cloud Platform. All rights reserved.